Hội nghị: “Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật”

01:41 AM 29/12/2013 |   Lượt xem: 4974 |   In bài viết | 

Ngày 15/11/2011, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ (UBDT) đã tổ chức Hội nghị: “Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật”. Tham dự Hội nghị có Tiến sĩ Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư Pháp; đồng chí Mùa A Tủa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; cùng 51 đồng chí cán bộ, viên chức đại diện cho các vụ, đơn vị của UBDT; đồng chí Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị.

Trong nhiều năm qua công tác pháp chế của UBDT đã đi vào nề nếp, lãnh đạo UBDT đã quán triệt đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc và các đối tượng có trách nhiệm thực hiện nhằm bảo đảm hiệu lực thực thi của các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc.

Tại Hội nghị đồng chí Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã giới thiệu nghị định 55/2011/NĐ-CP, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Nghị định 55 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 08 năm 2011, Nghị định gồm 4 chương, 18 điều trong đó, đồng chí Hoàng Phương Hoa đã nhấn mạnh 12 điều trọng tâm mà cơ quan UBDT cần đặc biệt quan tâm, Nghị định này đã có nhiều điểm mới và thay thế cho Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước.

 

                                                        Đồng chí Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày tại hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Phương Hoa cũng đã trình bày Thông tư số 04/2011/TT-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc.

Thông tư gồm 4 chương, 18 điều hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về lĩnh vực công tác dân tộc.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp đã trình bày chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, trong bài trình bày đồng chí đã nêu lên một số nội dung quan trọng nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của cán bộ làm công tác pháp chế tại UBDT. Tiến sĩ Lê Hồng Sơn cũng chỉ ra một số vấn đề còn bất cập trong việc quản lý Nhà nước về công tác pháp chế ở một số cơ quan, Bộ, ngành, từ đó đưa ra những căn cứ cụ thể trong việc hướng dẫn soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật tại UBDT.

 

Tiến sĩ Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư Pháp trình bày chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Tin khác