Hỗ trợ đắc lực cho thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

03:34 AM 09/07/2013 |   Lượt xem: 5180 |   In bài viết | 

Qua 2 năm triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước (CQHCNN) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2013, có thể nói rằng, việc áp dụng Hệ thống QLCL đã mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh Lai Châu. 

Tính đến hết năm 2012 toàn tỉnh Lai Châu đã có 57 cơ quan hành chính nhà nước triển khai áp dụng HTQLCL, trong đó: năm 2007-2010 có 02 đơn vị; năm 2011 có 15 đơn vị; năm 2012 có 40 đơn vị.

Về cơ bản, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy trình giải quyết công việc khoa học, từng bước cải tiến phương pháp làm việc; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức của các phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Các đơn vị đã quan tâm, chú trọng hơn đến việc tổ chức, thu thập, lưu trữ các loại văn bản; hồ sơ tài liệu được sắp xếp theo hệ thống công việc, thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng hồ sơ, tài liệu. Từng bước tạo nền nếp làm việc khoa học, tiết kiệm thời gian, góp phần thực hiện tốt nội dung CCHC.

Nhìn chung, đã hạn chế tình trạng gây khó khăn, sách nhiễu do công khai, minh bạch thời gian giải quyết công việc, giúp các bộ phận liên quan hoặc công dân kiểm tra được dễ dàng, thuận tiện.

Riêng năm 2012, việc áp dụng HTQLCL vào các cơ quan HCNN đã đạt được những kết quả nhất định. Đã có 40 cơ quan HCNN gồm: 10 sở ngành, 07 huyện thị, 21 phòng thuộc các huyện thị xã và 02 phường thuộc thị xã Lai Châu tổ chức áp dụng và đạt 100% kế hoạch đề ra với kinh phí thực hiện là 3.250 triệu đồng. Đến nay, 100% cơ quan áp dụng năm 2012 đã được cấp Giấy chứng nhận tiếp tục duy trì cải tiến và đánh giá mở rộng hệ thống đáp ứng yêu cầu đề ra. Lãnh đạo các cơ quan triển khai áp dụng đã thể hiện rõ cam kết với vai trò là người đứng đầu đảm bảo HTQLCL luôn được duy trì cải tiến có hiệu lực và hiệu quả, là công cụ giúp lãnh đạo kiểm soát toàn bộ hoạt động của đơn vị mình.

 

Đ/c Nguyễn Khắc ChửChủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO hành chính tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các cơ quan, đơn vị áp dụng năm 2012

Kết quả của việc triển khai 2 năm qua, có thể đánh giá đây là sự nỗ lực lớn của Ban Chỉ đạo ISO - Hành chính tỉnh và các cơ quan, đơn vị nhằm đưa hoạt động quản lý, điều hành vào nề nếp, thay đổi lề lối, phương pháp làm việc theo hướng chuyên nghiệp, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, từ việc chỉ đạo, điều hành của từng cấp lãnh đạo đến quá trình tác nghiệp thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, do thời gian thực hiện ngắn, triển khai gấp nên nhiều đơn vị triển khai áp dụng HTQLCL chậm so với kế hoạch; hiệu quả triển khai áp dụng chưa cao, nhận thức về yêu cầu tiêu chuẩn ISO của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị áp dụng có mặt còn hạn chế nên còn lúng túng trong triển khai thực hiện. Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị nhận thức về ISO chưa đúng và chưa đầy đủ, thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của các đơn vị tư vấn; chưa thực sự quan tâm đến việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc.

Kế hoạch đặt ra năm 2013 là sẽ tiến hành triển khai, áp dụng tại 45 cơ quan, đơn vị theo đúng kế hoạch, bao gồm: 7 đơn vị cấp sở, ngành và tương đương; 01 UBND huyện; 03 đơn vị cấp phòng thuộc UBND huyện; 13 đơn vị cấp Chi cục thuộc các Sở; 21 đơn vị thuộc cấp phường, xã và thị trấn.

Ông Nguyễn Khắc Chử, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO hành chính tỉnh nhấn mạnh: Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai áp dụng HTQLCL theo đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, trong 6 tháng cuối năm, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Làm tốt công tác quán triệt, nâng cao nhận thức của lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức; các cơ quan, đơn vị được cấp Giấy chứng nhận, tập trung kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo, tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Khoa học Công nghệ, đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng luôn được soát xét, bổ sung, sửa đổi và cải tiến với tiến trình CCHC.

Đối với 45 cơ quan, đơn vị triển khai áp dụng năm 2013, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: Phải thành lập ngay Ban Chỉ đạo ISO do Thủ trưởng đơn vị làm Trưởng Ban; đồng thời lựa chọn cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm trực tiếp tham gia. Đồng thời, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải chỉ đạo quyết liệt, lập kế hoạch chi tiết; chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, nhất là trong thời gian đầu áp dụng, cần phát hiện những điểm yếu, những điểm chưa tốt để kịp thời đề ra những giải pháp khắc phục nhằm vận hành một cách khoa học, hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình.

Tin khác