70 học viên tham gia lớp tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng cải cách hành chính

03:26 AM 10/07/2013 |   Lượt xem: 5999 |   In bài viết | 

Trong thời gian tập huấn các học viên sẽ được tiếp thu các chuyên đề: kỹ năng giao tiếp với công dân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính; kỹ năng xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu cán bộ công chức; kỹ năng khuyến khích tạo động lực làm việc cho công chức và phương pháp tuyên truyền cải cách hành chính. Đồng thời, các học viên được thảo luận, các kỹ năng giải quyết tình huống trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính… Qua lớp tập huấn, giúp cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện có những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ chuyên môn để vận dụng một cách linh hoạt trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị, góp phần đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho các tổ chức cá nhân trên các lĩnh vực, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về hiệu quả cải cách hành chính Nhà nước theo phương châm "Chung tay cải cách thủ tục hành chính".

Nguyễn Nga

Nguồn:laichau.gov.vn

[TT: TBC]

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700