Triển khai xây dựng phần mềm quản lý cán bộ tại cơ quan Ủy ban Dân tộc

01:41 AM 29/12/2013 |   Lượt xem: 5815 |   In bài viết | 

Nhằm triển khai kế hoạch công tác năm 2013 Lãnh đạo Ủy ban giao, trong 6 tháng đầu năm Trung tâm Thông tin đã tiến hành tổ chức khảo sát quy trình nghiệp vụ, làm cơ sở để xây dựng giải pháp và mô hình triển khai phần mềm quản lý nhân sự tại Ủy ban Dân tộc. Phần mềm là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng phục vụ theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức từ khi bắt đầu được tuyển dụng vào cơ quan cho đến khi nghỉ hưu. Phần mềm quản lý nhân sự giúp công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trong việc tra cứu, tìm kiếm hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính và từng bước xây dựng Chính phủ điện tử.

 

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đều đánh giá cao Báo cáo khảo sát xây dựng phần mềm quản lý cán bộ vì khi phần mềm này được xây dựng và đưa vào thực hiện sẽ góp phần thiết thực và đem lại những tính năng nổi trội trong công tác. Các đại biểu đề nghị Trung tâm Thông tin trong quá trình xây dựng phần mềm cần tập trung, chú trọng cơ chế bảo mật, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin…

Ngay sau Hội thảo, Trung tâm Thông tin sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức Cán bộ hoàn thiện Báo cáo khảo sát xây dựng phần mềm trên cơ sở các ý kiến góp ý tại Hội thảo, báo cáo và xin ý kiến Lãnh đạo Ủy ban để tiếp tục triển khai thực hiện.

Quốc Thành

Nguồn: cema.gov.vn

[TT: TBC]

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700