03:26 AM 10/07/2013  Lượt xem: 5999
Các học viên thảo luận về giải quyết tình huống cải cách hành chính Sáng 26/6, Sở Nội vụ đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng cải cách hành chính cho 70 học viên là cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 

 03:34 AM 09/07/2013  Lượt xem: 5525
Qua 2 năm triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước (CQHCNN) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2013, có thể nói rằng, việc áp dụng Hệ thống QLCL đã mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh Lai Châu. 

 10:44 AM 11/04/2013  Lượt xem: 5528
Để các quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về Kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC), Nghị định số 20/2008/NĐ-CP về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Kế hoạch hoạt động KSTTHC của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Thọ được thực hiện hiệu quả, thống nhất, đồng bộ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với hoạt động KSTTHC, ngày 28/01/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Công văn số 330/UBND-KSTTHC về tăng cường thực hiện công tác KSTTHC trên địa bàn tỉnh. 

 04:34 AM 10/12/2012  Lượt xem: 5472
Ngày 06/12/2012, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBDT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành "xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015".

 11:01 AM 23/04/2012  Lượt xem: 5377
Nghị quyết Đại hội XI của Đảng xác định phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), coi đây là một trong bốn giải pháp cơ bản để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đẩy mạnh CCHC hướng tới mục tiêu: “Xây dựng nền hành chính Nhà nước trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả”(1). Đây là quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước ta.

 03:54 AM 27/12/2011  Lượt xem: 5629
Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo, 5 huyện 30a ở Sơn La đã có những bước chuyển tích cực.

 03:52 AM 23/12/2011  Lượt xem: 5494
Ngày 5/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010 và xây dựng chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020.

THÔNG BÁO

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700