01:41 AM 29/12/2013  Lượt xem: 5656
Việc xây dựng, ban hành văn bản cũng như công tác rà soát, kiểm tra văn bản của Uỷ ban Dân tộc đôi khi còn chưa đạt yêu cầu. Với chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban về việc xây dựng, ban hành văn bản, Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị tập huấn về rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/1/2003 của Chính phủ.

 01:41 AM 29/12/2013  Lượt xem: 5599
Ngày 29/10, Bộ Nội vụ tổ chức Chương trình tập huấn lớp cải cách hành chính năm 2007 cho cán bộ, công chức các khối Bộ, ngành Trung ương. Chương trình diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 29 đến ngày 31/10) tại Hà Tây.

 01:41 AM 29/12/2013  Lượt xem: 5351
Sáng ngày 19/10/2010, tại cơ quan Ủy ban Dân tộc đã diễn ra Hội nghị tập huấn công tác soạn thảo, ban hành văn bản qui phạm pháp luật do TS. Nguyễn Kim Thoa, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính (Bộ Tư pháp) trình bày. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo, chuyên viên làm công tác soạn thảo văn bản của các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT. Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan chủ trì Hội nghị.

 01:41 AM 29/12/2013  Lượt xem: 6145
Ngày 29/5/2013, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Trung tâm Thông tin phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ tổ chức Hội thảo về xây dựng phần mềm quản lý cán bộ tại Ủy ban Dân tộc. Dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo và công chức, viên chức Trung tâm Thông tin và Vụ Tổ chức Cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội thảo. 

 01:41 AM 29/12/2013  Lượt xem: 5161
Thực hiện Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Quyết định số 196/QĐ-UBDT ngày 25/7/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của UBDT, ngày 26/8/2011, tại Hà Nội, UBDT đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính dành cho lãnh đạo và chuyên viên của các Vụ, đơn vị có chức năng tham mưu soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

 01:41 AM 29/12/2013  Lượt xem: 5316
Ngày 15/11/2011, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ (UBDT) đã tổ chức Hội nghị: “Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật”. Tham dự Hội nghị có Tiến sĩ Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư Pháp; đồng chí Mùa A Tủa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; cùng 51 đồng chí cán bộ, viên chức đại diện cho các vụ, đơn vị của UBDT; đồng chí Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị.

 01:41 AM 29/12/2013  Lượt xem: 5237
Sáng ngày 09/8/2010, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc, đại diện các Vụ chức năng của Bộ Tư pháp; Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan chủ trì Hội nghị.

THÔNG BÁO

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700